สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา อ.พุทธมณฑล

วันที่ 26 กันยายน 2565 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ…

Read More