“เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓”  วิ่ง…เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, มูลนิธิรักเมืองไทย, มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก จัดการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓” (KHAO YAI MARATHON 2020) ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เส้นทางถนนธนะรัชต์ และถนนทางเชื่อมเขาใหญ่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย   การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักสิ่งแวดล้อม และช่วยกันพิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลกของประเทศไทย  รวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามโครงการของมูลนิธิฯ ต่อไป

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนเป็นการจุดประกายให้แก่ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยนำกีฬาจากเวทีการแข่งขันระดับโลกมาผสมผสานกับการสร้างจิตสำนึกร่วมกันรักษาผืนป่า สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงาม ซึ่งในปี ๒๕๖๑ เป็นการจัดงานครั้งแรกได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิ่งมาราธอนทั่วประเทศ   มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า ,๐๐๐ คน และต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒  มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า ,๗๐๐ คน ทั้งประเภท Marathon, Half Marathon, Mini Marathon และ Family Run จาก ปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างดี  จึงเป็นที่กล่าวถึงและถูกยกให้เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ส่งผลกระทบไปทั่วโลก แต่เป็นที่น่ายินดีว่า  การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓ ได้มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้นรวมมากกว่า ,๐๐๐ คน  แบ่งประเภทการวิ่ง ชายหญิง  เป็น ประเภท ดังนี้คือ

1) Marathon             ระยะทาง  ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร

2) Half Marathon ระยะทาง        ๒๑.  กิโลเมตร

3) Mini Marathon ระยะทาง        ๑๐.  กิโลเมตร

4) Family Run ระยะทาง          . กิโลเมตร  

5) Run for Health ระยะทาง           . กิโลเมตร  

 

ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล มีดังนี้คือ

1) Marathon (ชาย/หญิง)

      ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมเงินรางวัล ๑๐, ๐๐๐ บาท

รองอันดับ  ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  พร้อมเงินรางวัล , ๐๐๐ บาท  

รองอันดับ  ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท   พร้อมเงินรางวัล , ๐๐๐ บาท

2) Half Marathon (ชาย/หญิง)

      ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พร้อมเงินรางวัล ,๐๐๐ บาท

รองอันดับ  ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล , ๐๐๐ บาท  

รองอันดับ  ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  พร้อมเงินรางวัล , ๐๐๐ บาท

3) Mini Marathon (ชาย/หญิง)

ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

พร้อมเงินรางวัล , ๐๐๐ บาท

รองอันดับ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  พร้อมเงินรางวัล , ๐๐๐ บาท  

รองอันดับ ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  พร้อมเงินรางวัล , ๐๐๐ บาท

4) Family Run ( ครอบครัว พ่อ/แม่/ลูก+  รวม คน ) วิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกัน

ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

พร้อมเงินรางวัล , ๐๐๐ บาท

รองอันดับ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  พร้อมเงินรางวัล , ๐๐๐ บาท

รองอันดับ ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  พร้อมเงินรางวัล , ๐๐๐ บาท

สำหรับเหรียญรางวัลการแข่งขันจะเป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์ ชนิด ได้แก่ ช้าง นกเงือกกวาง กระทิง และเสือ ตามลำดับ การแข่งขันปี ๒๕๖๑ เหรียญรางวัลเป็นสัญลักษณ์รูปช้างโดยในปี ๒๕๖๒ เหรียญรางวัลจะเป็นสัญลักษณ์รูปนกเงือกและในปี ๒๕๖๓เหรียญรางวัลเป็นรูปกวางเมื่อสะสมเหรียญครบ ปีต่อเนื่องแล้วนำมาต่อกัน จะรวมเป็นสัญลักษณ์รูปมรดกโลก (The World Heritage Logo) ผู้แข่งขันที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ ของทุกกลุ่มอายุ ในระยะวิ่ง Marathon, Half Marathon, Mini Marathon และ Family Run จะได้รับถ้วยรางวัล นอกจากนี้ ผู้ที่วิ่งแข่งขันในระยะ Marathon และHalf Marathon ทุกคนที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัย  จะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึก พร้อมเสื้อFinisher และของที่ระลึก

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   บนเส้นทางถนนธนะรัชต์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.khaoyaimarathon.run   และ Facebook KHAOYAI MARATHON   รายได้จากการจัดงานนี้จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโครงการทั้ง มูลนิธิ อาทิ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านพัฒนาเยาวชน ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ   ดังปณิธานของ ฯพณฯ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน

 

มาวิ่งเพื่อจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย

มาวิ่ง..เพื่อผู้ทักษ์ทุกผืนป่าของประเทศไทย

มาวิ่ง..เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

มาวิ่ง..เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ มูลนิธิฯ

 

ทุกรอยเท้าที่วิ่งไปจะสร้างผืนป่าให้กลับมา

Related posts