สมาชิกวุฒิสภา พบปะพร้อมบรรยายพิเศษแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการศึกษา และในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมช้างอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวงอ.สามพราน จ.นครปฐม หม่…

Read More