หมู่ช้าง สวปอ.มส.SML.3 ลงพื้นที่ CSR จ.ระยอง

คณะศิษย์​เก่า​หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง​ สวปอ.มส.SML​ รุ่นที่ 3​ …

Read More

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 65 “เติมใจให้ทัณฑ์” แนะวิธีประเมินตัวเอง-ช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องราชทัณฑ์

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 65 “เติมใจให้ทัณฑ์” แนะวิธีประเมินตัวเอง-ช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องราชทัณฑ์

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ เรือนจำกลางนครปฐม “เติมใจให้ทัณ…

Read More

กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยราชทัณฑ์ปันสุข โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้ต้องขัง ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นประธานเป…

Read More