กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยราชทัณฑ์ปันสุข โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้ต้องขัง ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยราชทัณฑ์ปันสุข บริเวณ ชั้น 1 อาคารรวมเมฆ โรงพยาบาลนครปฐม โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม, นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และศิษยานุศิษย์วัดไผ่ล้อม ร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับหอผู้ป่วยราชทัณฑ์ปันสุข โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกับ เรือนจำกลางนครปฐมได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการดำเนินงานทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยจัดบริการส่งเสริมป้องกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ตามหลักมนุษยธรรม เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ

ในกรณีที่ผู้ต้องขังมีอาการรุนแรงหรือมีความจำเป็นต้องส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดูแลผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีห้องแยกเฉพาะ และจัดที่พักให้แก่ผู้คุมที่มาเฝ้าผู้ป่วย ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ให้การสนับสนุนปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์หอผู้ป่วยราชทัณฑ์ปันสุข เป็นหอผู้ป่วยรับผู้ต้องขังที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 6 เตียง รวมทั้งมีห้องตรวจผู้ป่วยนอก บริการตรวจรักษาเฉพาะสำหรับผู้ต้องขัง และมีห้องพักสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ แยกเป็นชายและหญิง พร้อมมีบุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

                

*****************************************************

                    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว

Related posts