สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ฉลองครบรอบปี ที่ ๑ แห่งการสถาปนา

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ฉลองครบรอบปี ที่ ๑ แห่งการสถาปนา

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา &#82…

Read More

มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติอธิการบดี …

Read More