มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติอธิการบดี มอบหมายให้ .ประพัฒน์  สีใส รองอธิการบดี เป็นประธานในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป ลานประติมากรรมหนึ่งเดียวกัน จากนั้นเป็นพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ หอประชุมบัวสวรรค์มทร.รัตนโกสินทร์

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Related posts