เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ …

Read More