เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ให้กับ โรงพยาบาลนครปฐม โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางศุภวรรณ จันทร์ดิษฐวงษ์ นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีในครั้งนี้

        นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมด้วย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยทั่วประเทศ และพสกนิกรทั่วประเทศ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยดำเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 133 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมถึงสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข และเป็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

        ในการนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล มูลค่า 150,000 บาท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม ต่อไป พร้อมกันนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ได้สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มูลค่า 20,000 บาทอีกด้วย

Related posts