มูลนิธิต่อต้านการทุจริต​ ร่วมกับ​ กรุงเทพมหานคร​ จัดกิจกรรม​ “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต”

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม​ “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและทุกคนในชุมชนเขตกรุงเทพมหานครได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้การเฝ้าระวังและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการวาดภาพเพ้นท์สีลงบนกำแพงในโรงเรียนต้นแบบจำนวน 17 แห่ง 17 เขตและ 6 ชุมชน

ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาพลเอกจิระ โกมุทพงศ์ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตศาสตราจารย์พิชัยสดภิบาล นายวิรุฬรัตนปริคณน์อนุกรรมการฝ่ายวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมี ดร.ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง​ (พิทักษ์วิทยาคาร)​ ให้การต้อนรับ

Related posts