ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการ ในการนี้นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่นร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับดังกล่าวด้วย

Related posts