อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 . ที่ห้องอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้กับพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 3 ลายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่าย OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมกิจกรรม

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงพระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯแก่พสกนิกรชาวไทย และพระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯนอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระราชทานแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน 3 ลาย ในโอกาสเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯประกอบด้วย 1) “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” 2) “ท้องทะเลไทยและ 3) “ป่าแดนใต้ที่พระองค์ได้แรงบันดาลพระทัยจากการเสด็จฯไปทอดพระเนตรงานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคใต้หลายครั้ง

นายทวีป กล่าวอีกว่า ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเป็นการต่อยอดการพัฒนาผ้าบาติกลายพระราชทานให้กับกลุ่มทอผ้า และช่างฝีมือบาติกได้นำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในทุกภูมิภาคให้ร่วมสมัย นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้สร้างวิถีชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากงานหัตถศิลป์ สืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Related posts