ททท.กาญจนบุรี จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus แก่ผู้ประกอบการ เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นสู่เที่ยวไทยวิถีใหม่ New Normal

ททท.กาญจนบุรี จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus แก่ผู้ประกอบการ เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นสู่เที่ยวไทยวิถีใหม่ New Normal

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมสำหรับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ โดยทำการรณรงค์ให้สถานประกอบการทั้ง 10 กลุ่ม สมัครขอรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) และ SHA Plus พร้อมกับจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 40 ราย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ร้านอาหารคีรีธารา รีทรีต บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์ฯ ดังกล่าว และ น.ส.จุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบการท่องเที่ยว แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

การจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐาน ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมอนามัย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระตุ้นให้สถานประกอบการพัฒนาการให้บริการ โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิถีปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งมาตรฐาน SHA ได้รับรองว่าเป็นมาตรฐานตามข้อกำหนด Safe Travels Stamp จากสภาการเดินทางและท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council: WTTC) ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ต่อมาได้พัฒนามาตรฐาน SHA สู่มาตรฐาน SHA Plus เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA Plus จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA มาก่อน โดยพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มไม่ต่ำกว่า 70% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และพนักงานที่อยู่ในส่วนต้อนรับ หรือ Frontline จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100% เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลังการเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี มีพนักงานผู้ให้บริการที่ผ่านการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วกว่า 90% เราพยายามใช้ช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตโควิดที่ผ่านมา ในการเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องมาตรฐานการบริการ ความสะอาด และความปลอดภัย สำหรับมาตรฐาน SHA Plus ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้ความสำคัญเพื่อจะสื่อถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ขณะนี้ยังคงมีผู้ประกอบการทยอยเข้าร่วมสมัครอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถพูดได้ว่า ทางจังหวัดกาญจนบุรีมีความพร้อมอย่างมาก ในการเปิดบ้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงไฮซีซั่นนี้ โดยเฉพาะงานใหญ่งานแรกที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564 นี้ ผมขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจ และเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ ทางจังหวัดกาญจนบุรีโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดเตรียมมาตรการต่าง ๆ ที่พร้อมดูแลทุกท่านอย่างดีที่สุด

น.ส.จุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. กล่าวว่า ตนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพราะมาตรฐาน SHA Plus ถือเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างความมั่นใจด้านสาธารณสุขให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่ต้องการจะเร่งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดยเร็ว เพื่อนำไปสู่การจ้างงานและหมุนเวียนเศรษฐกิจทั้งภายในท้องถิ่น และระดับประเทศ สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้มีสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA แล้วจำนวน 142 ราย ผ่านการพิจารณาตามมาตรฐาน SHA Plus แล้ว 40 ราย

ด้านนายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ทางสมาคมเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และสุขอนามัยในการให้บริการ จึงได้พยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี สมัครเข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA และ SHA Plus มาอย่างต่อเนื่อง และอยากให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้สมัคร เข้ามายื่นสมัคร SHA กันเยอะๆ เพราะขั้นตอนการขอรับมาตรฐาน SHA ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นจังหวัดปลอดภัย ที่นักท่องเที่ยวจะคิดถึงเมื่ออยากเดินทางท่องเที่ยว สามารถเดินทางมาพักผ่อนและใช้บริการได้อย่างอุ่นใจ

สำหรับสถานประกอบการที่สนใจเรื่องมาตรฐาน SHA หรือ SHA Plus สามารถศึกษารายละเอียด และลงทะเบียนสมัครได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/thailandsha สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line Official : @thailandsha หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 511200 และ 034 512500 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

Related posts