สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมจัดโครงการนวัตกรรมการแปรรูปนมแพะ ไร้กลิ่นบูรณาการร่วมกับ โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 24 มีนาคม 2565  นางสาวกมลชนก สวัสดี  นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโครงการจัดตั้ง ภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดโครงการนวัตกรรมการแปรรูปนมแพะไร้กลิ่น โดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง อาจารย์ประจำ โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน.เกษตรศาสตร์ และ ทีมนักวิจัย เป็นวิทยากรบรรยายและสอนการปฏิบัติการแปรรูปนมแพะเป็นชีส (มอสซาเรลล่า) และเนยเหลวสดจากนมแพะ ห้องปฏิบัติการแปรรูปโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 20 ราย

>> ซึ่งคุณสมบัติของนมแพะที่แตกต่างจากนมวัว คือการย่อยและดูดซึมได้ง่าย และยังมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับน้ำนมแม่เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้นมวัว เด็กแรกเกิด แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ สัตว์เลี้ยงที่ป่วย และสัตว์เลี้ยงแรกเกิด โดยเทคนิคการที่จะทำให้นมแพะไม่มีกลิ่นสาบ เริ่มจากวัตถุดิบที่ดี คือการจัดการฟาร์มที่ดีอย่างถูกต้อง เช่นการแยกบริเวณในการรีดนมและการเลี้ยง เกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องเทคนิคการแปรรูปนมแพะที่ไม่ทำให้มีกลิ่นของแพะ และยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำเนยเหลวสด และชีสมีความสนใจที่จะนำความรู้ที่ได้ทำเองเพื่อเกิดรายได้แก่ครอบครัว รวมถึงสอบถามในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วย

Related posts