ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างทางจักรยาน อำเภอบางเลน

วันที่ 27 เมษายน 2561 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการการของจังหวัด การก่อสร้างทางจักรยานแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมศาลาพักจอดรถ 2 หลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวศิลปะทวารวดี ณ บริเวณพื้นที่คลองประปา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เชิงท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการออกกำลังกาย รวมทั้งผู้ใช้เส้นทาง

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน แขวงทางหลวงชนบท ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ถนนเลียบคลองประปา จากการประปานครหลวง ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร ซึ่งเดิมเป็นถนนดินลูกรัง โดยการปรับพื้นผิวถนน เทแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นช่องทางปั่นจักรยานและเส้นทางวิ่งโดยเฉพาะ อีกทั้งก่อสร้างศาลาพักจอดรถ 2 หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน นอกจากนี้ได้ติดตั้งเสาล้มลุกสะท้อนแสง และแท่งคอนกรีต เพื่อป้องกันรถจักรยานและรถยนต์ใช้เส้นทางดังกล่าว โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 19,591,000 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาท) ทั้งนี้ นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 ได้ให้คำแนะนำในการติดตั้งป้ายรณรงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนหันมาออกกำลังกาย พร้อมข้อความเตือนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ห้ามใช้เส้นทางนี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนที่กำลังปั่นจักรยานและวิ่งออกกำลังกาย และเพื่อป้องกันถนนชำรุดเสียหาย

Related posts