สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  จำนวน  19  รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

วันนี้ (10 มกราคม 2565) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษะสงฆ์ และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  จำนวน  19  รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 บริเวณหน้าอาคารเรียน A2 โดยมี อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว  อธิการบดี ประธานในพิธีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.พรรณระพี  บุญเปลี่ยน  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยกรรมการบริหารสำนักฯ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง 

Related posts