ดร.ภาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ผจก.ทีมฟุตบอลนครปฐมยูไนเต้ด เป็นประธานเปิดงาน NAKHONPATHOM TATTOO CONVENTION

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม ดร.ภาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ผจก.ทีมฟุตบอลนครปฐมยูไนเต้ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน NAKHONPATHOM TATTOO CONVENTION ซึ่งเป็นการรวมตัวของบรรดานักสักและชาวสักทั่วประเทศ เกือบ 100 บูธ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดกว้างในงานศิลปะโดยใช้ลายสักเป็นสื่อและโชว์ผลงานของนักสักให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจถึงงานศิลปะ ซึ่งในงานนี้มีการประกวดการสักลวดลายต่างๆ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ.2561 ประธานจัดงานในครั้งนี้คือ คุณศรันย์ จากร้าน RAKA Tattoo มีการประกวดลายสักรุ่นพระพิฆเนศ ตัดสินรางวัลโดย อ.ไข่ มาลีฮวนน่า ประมูลภาพวาดนักศึกษาศิลปากรและผลงานช่างสัก

Related posts