กศน.จังหวัดนครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานงานสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี นำโดย นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการครู บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี โดยมี นางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และนางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐมจากนั้นคณะศึกษาดูงานเข้าศึกษาดูงานที่ กศน.อำเภอนครชัยศรี ด้านการจัดกิจกรรม Smart Farmer ณ กศน.ตำบลแหลมบัว และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยนครชัยศรี

ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมต่อไป

Related posts