มทร.รัตนโกสินทร์ บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพมหานคร

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Related posts