ศปป.กอ.รมน.ภาค ๑ จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ศปป.กอ.รมน.ภาค ๑ จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ -๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีเอกรัตน์ ช้างแก้ว เลขาธิการ ศปป.กอ.รมน.ภาค ๑ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ

สำหรับการสัมมนา ครั้งที่ ๔ นี้ ได้มีการพาสื่อมวลชนเข้าชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติกองทัพไทย วางพวงมาลา แด่ทหารผู้วายชนม์ในสงครามป้องกันประเทศ และดูพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเป็นจอมทัพไทย พร้อมกับจัดกลุ่มเสวนาในเรื่องการนำเสนอข่าวเพื่อสร้างความปรองดองและการให้ความรู้การนำเสนอข่าวจากวิทยากร

Related posts