นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แถลงจัดงานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ one stop service ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ

-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

-เหล่ากาขาดจังหวัดนครปฐม

-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม

-ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม

-องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.นครชัยศรี

-มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัสนามจันทร์

-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน

-สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม -โรงพยาบาลนครปฐม

-โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

-โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

-โรงพยาบาลเทพากร

-โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม

-เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองนครปฐม

-เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน

-สมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน

-เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอบางเลน

-เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอพุทธมณฑล

-เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอนครชัยศรี

-เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอดอนตูม และบริษัท PSV เวอรชู จำกัด

ในการร่วมจัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุสร้างพฤฒพลังเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 บริเวณลานปูนหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ด้านทิศเหนือ ขององค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ กล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบัน นครปฐมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงเห็นถึงความสำคัญ เรื่องของสุขภาพ และการเป็นอยู่ ของผู้สูงอายุ จึงจัดงานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการบริการการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น โดยภายในงานมีกิจกรรมล้วนเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งสิ้น ประกอบด้วย คลินิกตรวจสุขภาพ 9 ด้าน คลินิกทัตกรรม ให้บริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เป็นต้น หากมีเคสที่มีความจำเป็นจะต้องส่งโรงพยาบาล ทาง อบจ.นครปฐม จะอำนวยความสะดวกทำเรื่องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลให้ทันที นอกจากนั้นยังมีคลินิกกายภาพ คลินิกแพทย์แผนไทย บริการแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพร ตลอดจนบริการตรวจวัดสายตา พร้อมแว่นตาฟรี หากพบเคสที่มีความจำเป็นในการผ่าตัดจะทำเรื่องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่นการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ การประกวดบาสโลบ ศึ่งไม่ใช่จะมาแข่งขันกันเอาจริงเอาจัง เป็นกุสโลบาย ให้ผู้สูงอายุมาออกกำลังกายสนุกสนาน สันทนาการ รวมถึงการออกบูธแบบ one stop service ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดรับลงทะเบียนพร้อมตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยมีทีมแพทย์ตรวจประเมินเพื่อรับกายอุปกรณ์ได้ภายในงาน

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวนครปฐม ไปร่วมรับบริการฟรี และอย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วย ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

Related posts