สมาคมรถบรรทุกนครปฐม ภาคตะวันตก จัดใหญ่โชว์-ประชุม

เมื่อเวลา 09.15 น.วันที่ 10 มกราคม 2561 ที่บริเวณสนามคลี ภายในองค์พระปฐมเจดีย์ด้านทิศตะวันออก(โพธิ์ทอง) สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ร่วมกับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “The 4th“ Western Motor Expo 2019 ” โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมในพิธี

นายบุญชู กัลยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ประธานการจัดงาน เดอะโฟส์ทเวซเทิร์น มอเตอร์ เอ็กซ์โปร 2019 กล่าวรายงานว่า ในนามของสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ขอขอบคุณ ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกในภูมิภาคตะวันตกและภูมิภาคใกล้เคียง รวมถึงส่งเสริมและร่วมสร้างกิจกรรม รวมไปถึงเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากหลากหลายค่ายรถ มาจัดแสดงโชว์เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าของประเทศไทย ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากค่ายรถชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์เซลส์ ประเทศไทย จำกัด และอีกหลากหลายค่ายมากมายที่ได้มาร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

ขณะเดียวกันผู้แทนระดับสูงของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวเสริมว่า ในนามของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานเดอะโฟส์ทเวซเทิร์น มอเตอร์ เอ็กซ์โปร 2019 ของสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ซึ่งในงานครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการถบรรทุกในภูมิภาคตะวันตกและภูมิภาคใกล้เคียงได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญ งานเดอะโฟส์ทเวซเทิร์น มอเตอร์ เอ็กซ์โปร 2019 มีเป้าหมาย ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากหลากหลายค่ายโดยเฉพาะ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์
(ประเทศไทย) จำกัด มาพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าของประเทศไทย จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางของความอุดมสมบูรณ์ เรามีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมากมายตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลต่อความเจริญเติบโตของระบบการขนส่ง จึงเกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการรถบรรทุกขึ้น และในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือ ของบริษัทยานยนต์ รวมไปถึงการสนับสนุนด้วยดีจากทางภาครัฐ และภาคเอกชน จะส่งผลให้งานประสบความสำเร็จก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ในธุรกิจขนส่งไทยในอนาคตต่อไป ทุกท่านคงทราบดีว่า การขนส่งทางถนนนั้น ยังคงเป็นการขนส่งรูปแบบหลัก โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เมื่อสัดส่วนการขนส่งทางถนนมีอัตราสูง จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนก็มีจำนวนสูงขึ้นตามไปด้วย

จากสถิติของกระทรวงคมนาคม โดย กรมการขนส่งทางบก ที่ ได้มีการรวบรวมรายงานการเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีใหม่ของปี 2560 พบว่า มีจำนวนการครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจาก 12 ครั้งเป็น 18 ครั้ง มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 5 ราย เป็น 14 ราย หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นถึง 180% และมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นจาก 14 ราย เป็น 15 ราย หรือคิดเป็น 7.14% ซึ่งส่วนใหญ่มูลเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มาจากพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ แต่อย่างไรก็ดี สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่เพิ่งผ่านมา มีสัดส่วนที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลง 17 % และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 27.2% ปัจจัยสำคัญมาจากการที่ ผู้ประกอบการขนส่งให้ความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาล ตามแนวทางดำเนินงานของกระทรวงฯ เป็นอย่างดีซึ่งต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายขนส่งทุกภาคส่วนมา ณ ที่นี้ด้วย

ทั้งนี้ การเกิดอุบัติเหตุในภาพรวม ยังคงมีอัตราที่สูงมากอยู่ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากยานพาหนะประเภทจักรยานยนต์และรถปิกอัพ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการ เมาแล้วขับรวมทั้ง การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดมาตรการสำคัญในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดย
ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่ง ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายสมาชิก ให้ช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางฯ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลประกอบด้วย
1) ขับช้า ไม่เกินกฎหมายกำหนด : เนื่องจากมูลเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุสำคัญมาจากการขับรถเร็ว
2) เปิดไฟหน้าเวลากลางวัน: ซึ่งจะช่วยลดอุบัติได้ถึงร้อยละ 30
3) คาดเข็มขัดขณะขับขี่ ทั้งคนขับและผู้โดยสาร: ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 50 (คนขับ) และร้อยละ 75 (ผู้โดยสารนั่งด้านหลัง)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่กระทรวงคมนาคม จะได้สื่อสารถึงผู้ประกอบการขนส่งทุกภาคส่วน ว่ากระทรวงคมนาคม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมสร้างเครือข่ายรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็งนอกจากนี้ กระทรวงฯ ใคร่ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือต่อมาตรการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม ในการขับเคลื่อนแนวทางเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ตามที่ท่านผู้ประกอบการฯ ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงฯ เป็นอย่างดีเสมอมา เพื่อให้ประเทศไทย มีเครือข่ายรณรงค์ความปลอดภัยที่เข้มแข็ง มีเอกภาพ และศักยภาพไปสู่เป้าหมายการเป็น One Transport อย่างมี “ความสุข สะดวก และปลอดภัย ” ร่วมกัน ต่อไป
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผม ขอเปิดงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ภายใต้ชื่อ “The 4th Western Motor Expo 2019 ” โดย ขอให้การจัดงานในครั้งนี้ เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ…

Related posts