จังหวัดนครปฐม จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ประดิษฐานภายในห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ พิธีกางธงฉัพพรรณรังสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกิจกรรมปฏิบัติพุทธบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งคณะสงฆ์ นำโดยพระวรกโกธะ ศรีญาณรัตนมหานายกะ พระสังฆราช นิกายสยามวงศ์ ประเทศศรีลังกา พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา โดยเริ่มเคลื่อนขบวนรถแห่ จากบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จนถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นการส่งเสริมการและแสดงออกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญสูงสุดของชาติ คือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งให้เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมและชาวต่างชาติได้เรียนรู้ เข้าใจ มีความภาคภูมิใจในการมาเยือนประเทศไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีทางศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนทั่วไป สามารถร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกา ถึง 21 นาฬิกา ในระหว่างวันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว

Related posts