โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๖๗ ปี และเปิดตู้รับบริจาค ครั้งที่ ๓

11 มีนาคม 2562 นายแพทย์วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐมพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปีโรงพยาบาลนครปฐม โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมบุญด้วยการออกร้านอาหาร โรงทานแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดตู้รับบริจาค “กองทุน ๑ บาทช่วยผู้ป่วยได้” ครั้งที่ 3 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เพื่อนำเงินฝากเข้ามูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ยากไร้ขาดแคลน จัดซื้อวัวดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ ปรับปรุงบำรุงรักษาดูแลระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล จัดจ้างบุคลากรที่ขาดแคลนและจำเป็น ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐมเห็นสมควรโดยยอดเงินที่ได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 764,475.00 บาท

Related posts