เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ วิ่งเพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ เส้นทางถนนธนะรัชต์ และถนนทางเชื่อมเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์,มูลนิธิรักเมืองไทย,มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อความแข็งแรงที่ “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒” (KHAO YAI MARATHON 2019) วิ่ง..เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพด้วยการวิ่งออกำลังกาย การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักสิ่งแวดล้อม และช่วยกันพิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลกของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามโครงการของมูลนิธิฯ ต่อไป


การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน นับเป็นการจุดประกายให้แก่ปวงชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยนำกีฬาระดับโลกมาผสมผสานกับการสร้างจิตสำนึกร่วมกันรักษาผืนป่า สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงาม ซึ่งในปี ๒๕๖๑ เป็นการจัดงานครั้งเเรกและประสบความสำเร็จได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิ่งมาราธอนทั่วประเทศ มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า ,๐๐๐ คน ทั้งประเภท Marathon, Half Marathon, Mini Marathon และ Family Run

ด้วยการจัดการแข่งขันที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการอำนวยความสะดวก บริการอาหาร เครื่องดื่ม อย่างครบสมบูรณ์ ทำให้นักวิ่งที่มาร่วมการแข่งขันมีความพอใจ พร้อมได้สัมผัสบรรยากาศเส้นทางวิ่งที่สวยงาม มีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว จึงได้รับการโหวตจากนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในเวปไซต์ WINGNAIDEE ให้เป็นอันดับที่ ของงานวิ่งยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๖๑ จากการจัดแข่งขันทั่วประเทศกว่า ,๔๐๐ รายการ

พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน และเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า “…การแข่งขันปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับประเทศที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รวมทั้งสิ้น ๗ ถ้วยรางวัล ซึ่งรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลตามโครงการของทั้ง ๓ มูลนิธิฯ ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป…”

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ แบ่งประเภทการวิ่ง ชาย–หญิง เป็น ๔ ประเภทดังนี้คือ

๑) Marathon ระยะทาง ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร

๒) Half Marathon ระยะทาง ๒๑.๑ กิโลมตร

๓) Mini Marathon ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลมตร

๔) Family Run ระยะทาง ๔.๒ กิโลมตร

๕) Run for Health ระยะทาง ๔.๒ กิโลมตร ไม่แบ่งอายุและเพศ

ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล มีดังนี้คือ

๑) Marathon (ชาย/หญิง)

ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมเงินรางวัล ๑๐, ๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๑ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๒ ถ้วย พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท พร้อมเงินรางวัด ๕,๐๐๐ บาท

๒) Half Marathon (ชาย/หญิง)

ชนะเลิศ Overal ถ้วยพระราชทาน สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๑ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๒ ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท พร้อมงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

3) Mini Marathon (ชาย/หญิง)

ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๑ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๒ ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

4) Family Run ( ครอบครัว พ่อ/แม่/ลูก+๑ รวม ๔ คน ) วิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกัน

ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๑ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๒ ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

 

เหรียญรางวัลการแข่งขันจะเป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์ ชนิด ได้แก่ ช้าง นกเงือก กวาง กระทิง และเสือ ตามลำดับ การแข่งขันปี ๒๕๖๑ เหรียญรางวัลเป็นสัญลักษณ์รูปช้างสำหรับปี ๒๕๖๒ เหรียญรางวัลจะเป็นสัญลักษณ์รูปนกเงือกซึ่งมีความสามารถเรียงต่อกันได้ 5 ชิ้น เมื่อสะสมเหรียญครบ ปีต่อเนื่องแล้วมาต่อกัน   จะได้เหรียญรวมเป็นสัญลักษณ์รูปมรดกโลก (The World Heritage Logo) เหรียญด้านหน้าจะเป็นรูปสัตว์ในเขาใหญ่ผู้แข่งขันที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ ของทุกกลุ่มอายุ ในระยะวิ่ง Marathon, Half Marathon, Mini Marathon และ Family Run จะได้รับถ้วยรางวัล นอกจากนี้ ผู้ที่วิ่งแข่งขันในระยะMarathon และ Half Marathon ทุกคนที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัย  จะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึก พร้อมเสื้อ Finisher และของที่ระลึก


พลเอก นินนาท  เบี้ยวไข่มุข ในฐานะกรรมการดำเนินงานแข่งและเทคนิค กล่าวว่าสำหรับไฮไลท์จากการแข่งขันอยู่ที่ Marathon 42.195 กิโลเมตร เส้นทางวิ่ง Toscana Valley เขาใหญ่ ประมาณ 5 – 6 กิโลเมตร  จะได้สัมผัสธรรมชาติ และ สถาปัตยกรรมหอเอนปิซ่าจำลอง เหมือนได้วิ่งอยู่ในประเทศอิตาลีสำหรับข้อมูลนักวิ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิ่งจากกรุงเทพฯ รองลงมานักวิ่งจากจังหวัดนครราชสีมา, ชลบุรี และอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ  พื้นที่บริเวณจัดงานมีกิจกรรมมากมาย นิทรรศการเกษตรอินทรีย์จากอำเภอวังน้ำเขียว ตลอดจนกิจกรรมการแสดงดนตรีจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ อาทิ สินค้าจากร้านวิสาหกิจชุมชน, สินค้าสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, สินค้า OTOP, สินค้า SME  นอกจากนี้ การจัดเลี้ยงอาหารในวันงานได้รับการสนับสนุนจากกรมพลาธิการ กองทัพบก รวมทั้งจาก CP เครือเจริญโภคภัณฑ์ แจกอาหาร เกี๊ยวกุ้ง ขนมจีบ กาแฟจังเกิ้ลเป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาได้ระดมอาหารคาวหวานน้ำดื่ม มาร่วมสนับสนุนอีกมากมาย

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิองค์กรท้องถิ่น เทศบาลหมูสี กลุ่มพนักงานจาก บริษัท ฤทธา จำกัด, ธนาคารกรุงไทยสถาบันผู้นำเครือเจริญโคภภัณฑ์,    ทอสคาน่า แวลลเล่ย์ เขาใหญ่, ครีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท สปา ฯลฯ ซึ่งชุมชนท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก โรงเรียนทั้ง 7โรงเรียน ในพื้นที่เทศบาลหมูสี รวมกันจัดอัศจรรย์เชียร์ให้กำลังใจนักวิ่งก่อนเข้าเส้นชัย    น้อง  นักเรียนยังจัดร่วมกิจกรรมวิ่งเก็บขยะทั้งก่อนและหลังจบงาน

 

 รายได้จากการจัดงานนี้จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของโครงการทั้ง มูลนิธิ อาทิ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษาด้านพัฒนาเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ดังปณิธานของ ฯพณฯ พลเอก เปรมติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน

Related posts