กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ Airbnb และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินหน้าแคมเปญระดับโลก Beyond Big Cities ลุยโปรโมทเสริมแกร่งโฮมสเตย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสระบุรี เตรียมรับนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ Airbnb และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินหน้าแคมเปญระดับโลก Beyond Big Cities

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ร่วมกับนายมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb, นายสำเนียง สิมมาวัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, คุณอุดร สารคม และคุณอารีดา ไวยะวงษ์ เจ้าของที่พักโฮมสเตย์ แถลงข่าว Airbnb ชูแคมเปญนอกเหนือจากเมืองใหญ่ : เสริมแกร่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ Airbnb และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินหน้าแคมเปญระดับโลก Beyond Big Cities

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็น Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) ทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้ เป็นการเสริมแกร่งเจ้าของโฮมสเตย์ในสระบุรีที่มีความกระตือรือร้นในการแบ่งปันวิถีชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี ด้วยการริเริ่มดังกล่าวนี้เราจะใช้เป็นตันแบบนำไปขยายผลในชุมชนอื่น ๆ พร้อมกับการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เพราะเราอยากเห็นชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเผยแพร่เสน่ห์ความสวยงาม และสิ่งที่ดี ๆ ของไทย รวมทั้งทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เคยร่วมมือกับแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 เพื่อสนับสนุนเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ และส่งเสริมการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน เปลี่ยนครัวเรือนดั้งเดิมให้เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ากับชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน สร้างพลังให้ชุมชนเล็ก ๆ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้ตามนโยบายการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง และชุมชนท้องถิ่นของรัฐบาล ที่คำนึงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นสำคัญ

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ Airbnb และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินหน้าแคมเปญระดับโลก Beyond Big Cities

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยคนในชุมชนเป็นเจ้าบ้านให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยอาศัยแพลตฟอร์มของ Airbnb เป็นช่องทางทางการตลาดซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการเติมเต็มตลาดท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุน จะเป็นมิติของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่ชนบทในทุกสาขาอาชีพ ไม่ใช่เฉพาะเจ้าของบ้าน และจะตรงกับหลักการทำงานที่เรามุ่งเน้นในปัจจุบัน นั่นคือ เอกชนนำ ประชาชนลงมือทำ ราชการสนับสนุน โดยกรมการพัฒนาชุมชน จะนำความสำเร็จของ อ.หนองแซง จ.สระบุรี นี้ ขยายผลไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีทั่วทุกภาคที่เราประเมินผลว่า มีความพร้อมที่จะได้เข้าร่วมกับ Airbnb เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวเมืองไทยมากๆ หรือหากมีภาคเอกชนรายอื่นประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนเหมือนอย่างเช่น Airbnb ก็จะน่ายินดียิ่งนัก

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ Airbnb และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินหน้าแคมเปญระดับโลก Beyond Big Cities

ด้านนางมิช โคห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb กล่าวว่า Airbnb ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปยังชุมชนนอกเหนือจากเมืองใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล Airbnb มีความยินดีที่จะเปิดเผยว่าจังหวัดสระบุรีเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่สำหรับนักเดินทาง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่พร้อมด้วยเจ้าของที่พักที่อยากแบ่งปันที่พักและวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนประสบการณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจอีกมากมาย เรามุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศไทย”

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ Airbnb และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินหน้าแคมเปญระดับโลก Beyond Big Cities

นายสำเนียง สิมมาวัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเสริมว่า “การทำงานร่วมกับ Airbnb เป็นการช่วยให้โฮมสเตย์หรือบ้านพักที่มีห้องว่างไม่เกิน 4 ห้อง หรือผู้เข้าพักไม่เกิน 20 คน ของคนไทยที่ขาดศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมให้เจ้าของโฮมสเตย์ไทยสามารถมอบประสบการณ์ท้องถิ่นไทยที่แท้จริง เราหวังว่าจะเห็นคนไทยเริ่มทำธุรกิจโฮมสเตย์ของตนเองและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวผนวกกับการสนับสนุนจาก Airbnb ด้วยแล้ว ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ไทยจะสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากทั่วโลก”

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ Airbnb และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินหน้าแคมเปญระดับโลก Beyond Big Cities

โดยหลังจากการแถลงข่าว ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จาก 13 อำเภอ ของจังหวัดสระบุรี เช่น กระเป๋าจากรังไหม ผลิตภัณฑ์ผักหวาน อ.บ้านหมอ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสปาเรือบุญ ครกหิน กระเป๋าหนัง แคปหมู น้ำพริกหนุ่มอ.อำเภอเมือง และฟักทอง เมล่อน อ.วิหารแดง ที่นำมาจัดแสดงด้วย

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ Airbnb และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินหน้าแคมเปญระดับโลก Beyond Big Cities

ทั้งนี้ Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) เป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการจองที่พักที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก ณ ตอนนี้ โดยมีที่พักในประเทศไทยให้เลือกหลากหลายมากกว่า 79,600 ที่พัก ราคาตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักหมื่นบาทต่อคืน และยังช่วยผู้ทำธุรกิจในด้านนี้ให้สามารถมีรายได้ เพียงแค่คุณมีห้องว่างสักห้องคุณก็สามารถสร้างรายได้ผ่าน Airbnb ได้ทันที ซึ่งพบว่าปีนี้มีการเติบโตกว่าร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กอปรกับในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากในประเทศและต่างประเทศหันมาใช้บริการ Airbnb ซึ่งมีความต้องการอยากเข้าพักในบ้านพักท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวอันแท้จรึง โดยในปี2561 มีผู้เข้าพักในประเทศไทยผ่าน Airbnb มากกว่า 1.9 ล้านคน โดยมีจำนวนผู้เข้าพักในจังหวัดสระบุรีเติบโตมากถึง 115% จากปีที่ผ่านมา (อ้างอิงจากข้อมูลภายในของ Airbnb ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562) ในขณะที่ข้อมูลนักเดินทางส่วนใหญ่ที่เดินทางไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีมากที่สุดปัจจุบัน คือ ไทย สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ Airbnb และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินหน้าแคมเปญระดับโลก Beyond Big Cities

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

Related posts