นครปฐมยืนยันประสิทธิภาพมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

นครปฐมยืนยันประสิทธิภาพมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

จังหวัดนครปฐม จัดระบบเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเขื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮั่น ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง รักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม. 1ราย รอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

นครปฐมยืนยันประสิทธิภาพมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐมให้สัมภาษณ์ว่าจากกรณีการรายงานพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮั่น แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดนครปฐม ที่ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีระบบการเตรียมความพร้อมที่เข้มแข็งตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้สามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังได้อย่างรวดเร็ว โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้ตรวจคัดกรองพบผู้ป่วยหญิงชาวไทย อายุ 73 ปี มีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ช่วงก่อนปีใหม่ และในช่วง 14 วันหลังเดินทางกลับมามีอาการไข้ หายใจเหนื่อย ได้มาตรวจที่โรงพยาบาล ทีมแพทย์จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและรับผู้ป่วยไว้ในห้องผู้ป่วยแยกโรคความดันลบตามมาตรฐานทันที ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง จึงต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และยังคงต้องเฝ้าระวังอาการจนกว่าจะได้ผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล และปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ สุขุม กาญจนพิมาย ได้สั่งการเน้นย้ำให้สถานบริการทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยมาตรฐานสูงสุด และขอแนะนำให้ผู้ที่เดินทางมาจากอู่ฮั่น ภายใน 14 วัน เมื่อมีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูก ปวดหัวตัวร้อน หายใจเหนื่อยหอบ. ให้มาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมแจ้งอาการและประวัติการเดินทาง เพื่อการดูแลรักษาที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ 1422

Related posts