ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี ครั้งที่๒/๒๕๖๓

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี ครั้งที่๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ช่วงเช้านางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานนันท์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร และนายทศพร สุภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี ครั้งที่๒/๒๕๖๓ ณ ตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก ถ.สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยได้หารือเกี่ยวกับการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี ครั้งที่๒/๒๕๖๓
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี ครั้งที่๒/๒๕๖๓

ช่วงบ่าย เดินทางไปยังตลาดน้ำคลองลัดมะยม เพื่อพบปะเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว นายชวน ชูจันทร์ ผู้นำชุมชนคลองลัดมะยม และได้รับการต้อนรับจาก ดร.ชนิสรา ดาอ่อน ประธานเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชน นำเยี่ยมชมภายในโซนต่างๆ ของตลาด เช่น ศาลาลมจอย,ฟาร์มเห็ด,สวนบัว รวมถึงแปลงปลูกผักออแกนิค ซึ่งกำลังจะเปิดเป็นโซนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี ครั้งที่๒/๒๕๖๓

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี ครั้งที่๒/๒๕๖๓

หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ชุมชนปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร ที่สวนเกษตรลัดดาวัลย์ เป็นสวนเกษตรธรรมชาติแบบผสมผสาน ชิมwelcome drink แบบชาวสวนชาใบหม่อนใบเตย และเยี่ยมชมการเลี้ยงผึ้งชันโรง ซึ่งนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ นับได้ว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของชุมชนปลายบาง นอกจากนี้ นางสาวลัดดาวัลย์ คำสม นำชมแปลงดอกหน้าวัว และดอกปทุมมาอีกด้วยRelated posts