สถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม ประจำวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ป่วยยืนยันรับการรักษาทั้ง 2 ราย อาการดีขึ้น มีผู้ป่วยเฝ้าระวังอยู่ระหว่างรอผล 1 ราย

สถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม ประจำวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ป่วยยืนยันรับการรักษาทั้ง 2 ราย อาการดีขึ้น มีผู้ป่วยเฝ้าระวังอยู่ระหว่างรอผล 1 ราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ Covid- 19 จ.นครปฐมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3 ราย กลับบ้านแล้ว 1 ราย (ตั้งแต่ 24 ม.ค.63 ) ส่วนอีก 2 รายกำลังรับการรักษาและมีอาการดีขึ้นโดยลำดับ และขณะนี้มีผู้ป่วยสังเกตอาการอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ 1 ราย
ขณะที่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 80 ราย กลับบ้านได้หมดแล้ว 79 ราย เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องกักกันตัวเองที่บ้านสะสมทั้งหมด 50 ราย กักกันตัวครบกำหนด 14 วันแล้ว 23 ราย และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14 วัน อีก 27 ราย

โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยจนถึงขณะนี้ จังหวัดนครปฐม มีผู้ป่วยที่เข้าระบบเฝ้าระวังสะสมรวมทั้งหมด 83 ราย และสามารถบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข จนเหลือผู้ป่วยยืนยันที่กำลังรับการรักษาอยู่ในขณะนี้ 2 รายดังกล่าว รวมถึงผู้ที่อยู่ในระยะกักกันตนเอง 14 วันที่บ้านอีกเพียง 27 คนเท่านั้น

ข้อมูล : กรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม
สรุปโดย : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

Related posts