รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองถ่าย ตามมาตรการผ่อนคลายให้เปิดการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองถ่าย ตามมาตรการผ่อนคลายให้เปิดการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่กันตนามูฟวี่ทาวน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผอ.โรงพยาบาลพุทธมณฑล ผู้บริหารท้องที่และผู้บริหารท้องถิ่น อำเภอพุทธมณฑล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองถ่าย ตามมาตรการที่กำหนด ของคำสั่งจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 34/2563 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 มาตรการผ่อนคลายให้เปิดการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ โดยมี คุณนท พูนไชยศรี ผู้จัดการ กันตนามูฟวี่ทาวน์ (202) จำกัด ให้การต้อนรับและนำชมโดยรอบกองถ่าย

ทั้งนี้ ทางสถานที่ถ่ายทำได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการบันทึกข้อมูลผู้เข้าปฏิบัติงาน สแกน QR Code ไทยชนะ.com และตรวจวัดไข้ทั้งช่วงเช้า-เย็น มีการใส่หน้ากากตลอดเวลา พร้อมเว้นระยะห่างระหว่างกัน สำหรับนักแสดงจะนำเครื่องสำอางมาเอง หรือแบ่งเครื่องสำอางออกเป็นชุดๆ กรณีที่นักแสดงแต่ละคนจำเป็นต้องใช้ร่วมกัน มีการลดความแออัดในการเดินทางโดยจัดรถรับส่งไม่เกิน 8 คนรวมคนขับ รวมถึงทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเตรียมเจลแอลกอฮอล์ และสบู่ล้างมือไว้ให้บริการตามมาตรการของจังหวัดนครปฐม และกระทรวงวัฒนธรรมกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ข่าวRelated posts