จังหวัดนครปฐมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติทางถนนเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 70 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 69 คน และมีผู้เสียชีวิต 12 คน

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็น 7 วันของการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 70 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 69 คน และมีผู้เสียชีวิต 12 คน เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 8 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 12 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย คน อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นบริเวณถนนสายรอง ซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้าน สาเหตุเกิดจากเมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ รองลงมาคือรถยนต์กระบะ

ในส่วนของการตั้งจุดตรวจหลัก ทั้ง 15 จุด มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ประกอบด้วยตำรวจ , ขนส่ง , อปพร. , กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน , ฝ่ายปกครอง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข จำนวน 738 คน โดยทั้ง 7 วัน ได้ทำการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 52,720 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยง 10 มาตรการ จำนวน 16,611 ราย เนื่องจาก ไม่สวมหมวกนิรภัย 3,816 ราย มอเตอร์ไซต์ดัดแปลง 1,838 ราย เมาสุรา 352 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1,571 ราย ไม่มีใบขับขี่ 2,507 ราย ขับเร็วเกินกำหนด 53 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 1,201 ราย ขับรถย้อนศร 3,115 ราย แซงในที่คับขัน 573 และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 385 ราย

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดทั้ง 7 วันที่ผ่านมา สำหรับการลดอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันคิดหามาตรการต่างๆ ที่จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด หรือให้มีโอกาสเกิดเป็นศูนย์ โดยเฉพาะการสร้างน้ำใจ รู้รักษาวินัยจราจร และใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด หากทุกคนสามารถปฏิบัติได้ โอกาสเกิดอุบัติเหตุทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาปกติ ก็จะลดน้อยลงอย่างแน่นอนRelated posts