กรมป่าไม้ ร่วมกับ สมาคมวิศวะฮินดูปาริชาด (ประเทศไทย) จัดงาน “พิธีคเณศจตุรถี” และโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

กรมป่าไม้ ร่วมกับ สมาคมวิศวะฮินดูปาริชาด (ประเทศไทย) จัดงาน "พิธีคเณศจตุรถี" และโครงการ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

กรมป่าไม้ ร่วมกับ สมาคมวิศวะฮินดูปาริชาด (ประเทศไทย) จัดงาน “พิธีคเณศวรจตุรถี” และโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

สำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ตรงกับวันประสูติขององค์พระพิฒเนศวรมหาเทพ แห่งความสำเร็จทั้งปวง ทางสมาคมวิศวะฮินดูปาริชาด (ประเทศไทย) ได้จัดงานโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น และหลังจากนั้นจะมีการบูชาองค์พระพิฆเนศวร และนำองค์ลงสู่ อ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา09.00-20.00 น. เปิดให้สักการะบูชาองค์พระพิฆเนศวร หน้าตัก 2 เมตร ณ โรงแรม ดราก้อนฮิลล์
วันที่ 30 สิงหาคม 2563
-07.00-09.00น. สวดบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร ณ โรงแรมดราก้อนฮิลล์
-13.00-13.30 น. เคลื่อนองค์พระพิฆเนศวรไปยังแปลงปลูกป่า ระยะทาง 5 กิโลเมตร
-14.00-14.30 น. พิธีเปิด ปลูกกล้าไม้ 6,000 ต้น/แจกถุงยังชีพ /แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียน/ทานอาหารร่วมกันบริเวณแปลงปลูกป่า
-16.00 น. นำองค์พระพิฆเนศวร ลงสู่อ่างเก็บน้ำสำนักไม้เต็ง
จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีดังกล่าว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
*งานพิธีจะจัดอยู่ฝั่งด้านดงสน เขตติดต่ออำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

Related posts