นครปฐม เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในจังหวัดนครปฐม

นครปฐม เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในจังหวัดนครปฐม

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย องค์ปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสเดินทางไปในหลายจังหวัดของประเทศไทยและชื่นชมในอัธยาศัยไมตรีของคนไทย ทรัพยากรท่องเที่ยวอันสวยงาม โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวในแนวพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า สามารถนำเสนอให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น รวมถึง Medical Tourism อีกทั้งยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในโลกในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับพระราชวังสนามจันทร์ เปิดให้เข้าชมภายในอาคารพระตำหนักทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-15.30 น. ประกอบด้วย พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนักมารีราชรัตนบัลลังก์ พระตำหนักทับขวัญ ส่วนพระที่นั่งพิมานปฐม เปิดเฉพาะเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ทั้งนี้ ไม่มีค่าเข้าชม แต่งกายสุภาพ และห้ามบันทึกภาพภายในอาคาร

Related posts