มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันตก เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว 4 จังหวัด กิน ดื่ม อาหารปลอดภัย ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ร่วมเปิดตัวชุมชนชุมชนท่องเที่ยวกินดื่มอาหารปลอดภัยสายตะวันตกโดยมีชุมชนพื้นที่ 4 ชุมชนในภูมิภาคตะวันตกเข้าร่วมได้แก่ชุมชนบ้านบ้านปากเหมืองจังหวัดกาญจนบุรี,ชุมชนบางตะบูนจังหวัดเพชรบุรี,ชุมชนสามพรานจังหวัดนครปฐมและชุมชนปากท่อจังหวัดราชบุรียกระดับการท่องเที่ยวอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตกที่อยู่บนพื้นฐานอัตลักษณ์ชุมชนตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในฐานะประธานเครือข่ายผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกกล่าวว่าการดำเนินโครงการ การท่องเที่ยวเพื่อการกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยพื้นที่ การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2562โดยมี มรภ.กลุ่มภาคตะวันตกเข้าร่วม ได้แก่ มรภ.กาญจนบุรี, มรภ.เพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วม และมีชุมชนพื้นที่ 4 ชุมชนในภูมิภาคตะวันตกเข้าร่วมได้แก่ชุมชนบ้านบ้านปากเหมือง จังหวัดกาญจนบุรี ,ชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนสามพราน จังหวัดนครปฐมและชุมชนปากท่อ จังหวัดราชบุรีโดยโครงการนี้ใช้กลไกการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมหมายถึงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการออกแบบการทำงานเพื่อสร้างกลไกเชิงระบบที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่โดยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเป็นการลดช่องว่างที่เคยมีและได้เชื่อมต่อสิ่งดีจากประสบการณ์คนรุ่นเก่าสานพลังทุกคณะร่วมกับองค์กรภาคีโดยมีการพัฒนากระบวนการคิดวิธีทำงานของมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาคีส่งผลให้เกิดการสานพลังทำงานสู่เป้าหมายร่วมกันทั้งระดับตำบลและจังหวัดและมหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยความร่วมมือขององค์กรภาคีอย่างเป็นระบบ  ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือการยกระดับการท่องเที่ยวอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตกที่อยู่บนพื้นฐานอัตลักษณ์ชุมชนตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวคุณภาพ และเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว

สำหรับชุมชนพื้นที่ 4 ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก ที่เข้าร่วมโครงการมีเสน่ห์ในการท่องเที่ยวน่าสนใจทีเดียว เหมาะกับนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่เที่ยวอย่างความสุข กินดื่มของอร่อย สด ปลอดภัย แถมการเดินทางสะดวกอยู่ไม่ไกล  ตามแนวคิดที่ว่าท่องเที่ยวธรรมชาติสุดฟิน แหล่งของกินออร์แกนิก สุดชิคสูดโอโซนใกล้กรุงโดยเสน่ห์การท่องเที่ยวของแต่ละที่ มีดังนี้

1.ท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชนสามพราน .สามพราน .ราชบุรี ด้วยแนววคิด  ฟินคาเฟ่สายเฮลท์ตี้แหล่งอาหารดีๆออร์แกนิกสุดชิคสูดโอโซนใกล้กรุงสายคาเฟ่มาเช็คอินกินเที่ยวเดินถ่ายรูปเมืองแห่งคาเฟ่จังหวัดนครปฐม(อาทิ MADi   ลัดอีแท่น,Veggie Favour , Little tree และ Whispering café)มากินน้ำมะพร้าว สดๆ และมะพร้าวเผาแบบโบราณ ณหลังปั๊มพีที สวนสามพราน,ล่องคลองเก็บฝรั่งกิมจู กินน้ำฝรั่งคั้นสดๆ ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวอ่าว ปลอดภัยไร้สารเคมี

.ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากเหมือง .ศรีสวัสดิ์ .กาญจนบุรี ด้วยแนวคิดอาบป่าตากน้ำสัมผัสเรื่องราวผักผลไม้อินทรีย์สายลุยสายป่าสายธรรมชาติ ไม่ผิดหวังมาที่บ้านปากเหมืองศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีมาเดินป่าให้ฟินมากินผลไม้เมืองหนาวสดๆ  (อาทิ อะโวคาโด เคฟกูสเบอรี่ฟักแม้ว เป็นต้น) และมาใช้ชีวิตในโหมดสโลว์ไลฟ์ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวยงามที่บ้านปากเหมือง

.ท่องเที่ยวชุมชนปากท่อ .ปากท่อจ.ราชบุรี ด้วยแนวคิดผลไม้เมืองใต้ใกล้กรุงสายชิมสายผลไม้มาที่นี่ชาวไร่พรมหมรัศมี .ราชบุรียินดีต้อนรับมาจับมะไฟเลี้ยวไปกินเงาะเลาะกินทุเรียนปลอดสารสนุกสนานกับการนั่งรถโบราณชมสวนแล้วชวนกันแวะชอปกระเป๋าสวยๆจากเปลือกกล้วยตานี ที่เจ็ดเสมียน เรื่องกล้วยๆที่ช่วยชุมชน  แบรนด์คนไทยที่ดังไกลระดับประเทศ

.ท่องเที่ยวชุมชนบางตะบูน .บ้านแหลม .เพชรบุรี ด้วยแนววคิดกินของสดจากทะเลฟินของกินจากชายเลนสายชิลต้องชอบมานอนบ้านริมน้ำใส่บาตรริมน้ำกินกุ้ง หอย ปู ปลา สะใหม่จากทะเลตะลุยดูวิถีชายเลน และมีขนมไทยโบราณ จากวัตถุดิบชายเลนที่อร่อย หายาก เป็นของฝากจากชุมชน อาทิ ลูกชุบใส้แสม น้ำรำแพน เป็นต้น

นอกจากนี้ โครงการชุมชนท่องเที่ยวกินดื่มอาหารปลอดภัยสายตะวันตกได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวเช่นพัฒนาชุมชนจังหวัด,เกษตรจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด และองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน อาทิ บริษัททัวร์, โรงแรมต่างๆในจังหวัดที่ร่วมโครงการ ฝากสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ มีเสน่ห์ ให้นักท่องเที่ยวทุกคน ชวนกันมาเที่ยว มาช่วยสนับสนุนชุมชน แถมได้กินดื่มอาหารปลอดภัย มีคุณภาพ  ภายใต้แนวคิด ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตรกินดื่มอาหารปลอดภัยเที่ยวสุขใจปลอดภัยทุกทริป

Related posts