ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี มอบชุดอุปกรณ์ โซล่าเซลล์ในการดูดน้ำบาดาล ให้กับโรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) เพื่อสร้างโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ในการดูดน้ำบาดาล ภายในโรงเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้า ภายในโรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)

ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี มอบชุดอุปกรณ์ โซล่าเซลล์ในการดูดน้ำบาดาล ให้กับโรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) เพื่อสร้างโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ในการดูดน้ำบาดาล ภายในโรงเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้า ภายในโรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)

วันที่15 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบชุดอุปกรณ์ โซล่าเซลล์ในการดูดน้ำบาดาล ให้กับโรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) เป็นจำนวน 1 ชุด ราคา 49,300 บาท โดยมี นางสาวรุ่งทิวา ดวงกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และผู้ใหญ่แดง มาลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านลานคา พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ  สืบเนื่องมาจากการจัดงานปั่นจักรยานการกุศล (โครงการปั่นด้วยใจไปด้วยกันครั้งที่ 1) เพื่อสร้างโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ในการดูดน้ำบาดาล ภายในโรงเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้า ภายในโรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)


Related posts