จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสามอบอาหารกล่องให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสามอบอาหารกล่องให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

วันที่ 29 เมษายน 2564 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญสิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองนครปฐม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งได้รับการกักกันตัวและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่กักกันตัวและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ ซึ่งปฏิบัติงานในสถานที่กักกันของมหาวิทยาราชภัฏนครปฐม จากนั้นได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอเมืองนครปฐม ลงพื้นที่มอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนภายในชุมชนหลังวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว

Related posts