นครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัดเร่งระดมจัดถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อ

วันที่ 16 มิถุนายน .. 2564 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ประมงจังหวัดนครปฐม พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จังหวัดนครปฐม และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดชุดยังชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในเขตพื้นที่อำเภอสามพราน ที่อยู่ระหว่างกักตัวเนื่องจากสถานประกอบการหยุดกิจการชั่วคราว ส่งผลให้ไม่สามารถออกนอกสถานที่พักได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกพื้นที่ หากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออำเภอในพื้นที่ของท่าน ทางจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts