จังหวัดนครปฐม เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชน (community Isolation) วัดไร่ขิง อ.สามพราน เพื่อรองรับผู้ป่วยกรณีที่โรงพยาบาลหลักมีเตียงไม่เพียงพอ ขณะที่อำเภออื่นๆ เตรียมสถานที่พร้อมเปิดรับผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาแล้ว

จังหวัดนครปฐม เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชน (community Isolation) วัดไร่ขิง อ.สามพราน เพื่อรองรับผู้ป่วยกรณีที่โรงพยาบาลหลักมีเตียงไม่เพียงพอ ขณะที่อำเภออื่นๆ เตรียมสถานที่พร้อมเปิดรับผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาแล้ว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชน (community Isolation) โดยใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษามหาราชินี วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ที่มีภูมิลำเนาเฉพาะในตำบลไร่ขิง เป็นกลุ่มผู้ป่วย สีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง หรือไม่มีอาการ และไม่มีโรคประจำตัว สามารถ รองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 300 เตียง

ซึ่งอาคารดังกล่าว มีอยู่5 ชั้น ล้อมรั้วด้วยสังกะสี แยกส่วนป้องกันการเข้าออกอย่างเข้มงวด โดยในขั้นตอนแรกจะเริ่มเปิดใช้ก่อน 3 ชั้น คือชั้นที่ 2 เป็นผู้สูงอายุ ชั้นที่ 3 เป็นผู้ป่วยหญิง และชั้นที่ 4 เป็นผู้ป่วยชาย ซึ่งแยกเป็นห้องพัก ห้องละ 2 เตียง รวมชั้นละ 28 ห้อง แต่ถ้าหากผู้ติดเชื้อมาเป็นครอบครัวบางห้องจะเสริมใส่เป็น 3 เตียง โดยรวมแล้วทั้ง 3 ชั้นจะรองรับได้ประมาณ 180 เตียง และถ้าหากไม่เพียงพอ ยังคงมีชั้น 5 ซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ สามารถตั้งเตียงเรียงกันได้อีกประมาณ 100 เตียง ทั้งนี้ได้ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองไร่ขิง และสปสช. รวมทั้ง เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ พร้อมทั้งชาวตำบลไร่ขิง ที่ร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์ เพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นต่างๆ ที่ต้องใช้ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ประกอบกับได้รับความเมตตาจาก พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ที่ให้ใช้สถานที่อาคารเอนกประสงค์แห่งนี้ ในส่วนทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลผู้ป่วย ได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง) และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองไร่ขิงในการจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็น กลุ่มผู้ป่วย สีเขียวด้วย

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ได้มอบให้ทางอำเภอ เทศบาลทุกแห่งจัดเตรียม โรงพยาบาลสนามชุมชน (community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นการลดภาระแพทย์ พยาบาล ลดภาระการครองเตรียงหลักใน โรงพยาบาล ขณะนี้มีหลายอำเภอที่มีความพร้อมและดำเนินการเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนแล้ว ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม ใช้อาคารโรงเรียนกีฬาเทศบาล 5 รับเฉพาะผู้ป่วยพม่า จำนวน 59 เตียง และอำเภอสามพราน ใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษามหาราชินี วัดไร่ขิง มี 280 เตียง ส่วนอำเภออื่นๆ กำลังดำเนินการและคาดว่าจะเปิดรับผู้ป่วยเร็วๆนี้ ทั้งนี้ได้เร่งตรวจคัดแยกผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วยออกจากกัน รวมถึงดูแลผู้ที่ตรวจเชื้อแล้วรอเตียง เพื่อนำผู้ป่วยที่รอเตียงมาคัดกรองว่ามีอาการหรือไม่มีอาการ หากไม่มีอาการก็เข้ารักษาในโรงพยาบาลสนามชุมชน นอกจากนั้นได้ฝากถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนลดเวลาการอยู่กับผู้อื่นให้น้อยที่สุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts