พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง สร้างนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 19 กรกฎาคม ..2564 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่าย องค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายอำเภอสุขสำราญตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดประจำปี2564 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตโดยมีนางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ พัฒนาการอำเภอสุขสำราญและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญให้การต้อนรับและร่วมติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามโครงการฯ

กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. กลุ่มสัมมาชีพบางมัน หมู่ที่ 1 บ้านบางมัน ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เดิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ ปลาหวาน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ น้ำปลาจากปลาหลังเขียว โดยใช้ส่วนที่ทิ้งหรือเศษเหลือจากการทำปลาหวานเช่น ส่วนหัวและไส้ปลาหลังเขียวผ่านกระบวนการหมักและเคี่ยวจนได้น้ำใสเป็นน้ำปลาบรรจุขวด

2. กลุ่มผลิตกุ้งเคยบ้านนาพรุ หมู่ที่ 2 บ้านนาพรุ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนอง เดิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ กะปิ ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ กะปิผงบ้านนาพรุ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยการนำกะปิตากจนแห้งและผ่านกระบวนการอบและปั่นจนเป็นผง

3. กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านทะเลนอก หมู่ที่ 1 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนอง เดิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ น้ำพริกกะลา ได้รับการพัฒนาเพิ่มผลิตภัณฑ์ซอสเคยทะเลนอก โดยการนำกุ้งเคยผ่านกระบวนการหมักและกรองน้ำที่ได้จากการหมักเป็นซอสเคยทะเลนอก

ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนองและคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดได้แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานและการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาดการขายออนไลน์เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

Related posts