กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยราชทัณฑ์ปันสุข โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้ต้องขัง ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นประธานเป…

Read More