คณะวิทยาการจัดการ มรน. จับมือสถานประกอบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

วันที่ 27 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย…

Read More