จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้ ครั้งที่ 3 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบ ให้ได้รับความเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมาย สนองนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมสนามจันทร์ ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอรรถวุฒิ พึ่…

Read More

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่ณ ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3097 – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐ…

Read More

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกรและชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่วัดพุทธธรรมรังษี ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุ…

Read More

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (25 ส.ค.63) ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนคปฐม ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม …

Read More

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่โรงพยาบาลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ย…

Read More

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เ…

Read More