จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่โรงพยาบาลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ย…

Read More

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เ…

Read More