จังหวัดนครปฐม จัดโครงการอุตสาหกรรมอาสาบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566

วันที่ 23 มี.ค. 66 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสาร…

Read More