ผู้บัญชาการทหารสูงสุด​ ให้เกียรติ​บรรยายพิเศษ​แก่นักศึกษา​หลักสูตร​การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3)

วันนี้​ (30 เมษายน​ 2565) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด​ ให้เกียรติ​บรรยา…

Read More