ผู้บัญชาการทหารสูงสุด​ ให้เกียรติ​บรรยายพิเศษ​แก่นักศึกษา​หลักสูตร​การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3)

วันนี้​ (30 เมษายน​ 2565) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง(สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3) หัวข้อศิลปะการใช้พลังอำนาจแห่งชาติ​ (Ways)​ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ

Related posts