ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็…

Read More