พช.พัทลุง สานต่อลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” รางวัลชมเชยระดับประเทศ พัฒนาต่อยอดสร้างรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ ร้านสีพูบาติกมัดย้อม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นางลภารมย์ หนูสว…

Read More