มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่…

Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทำบุญครบรอบ 8 ปี ราชมงคลชมคลื่น

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.…

Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ ทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหการ แห่งเมืองเจียงซี

วันที่ 5 กันยายน 2566 นำโดย รศ. ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี…

Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เจ้าภาพการจัดโครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย (ครั้งที่ 17) ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เจ้…

Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย…

Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ โถงอาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชย…

Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย…

Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีฉลองครบรอบ 110 ปี เพาะช่าง

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   มี…

Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) แขวงสัมพันธวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติรักษาราชการแทนอธ…

Read More