รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม (แห่งใหม่) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่กว้างขวาง สะดวก ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 23 มกราคม 2566 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง …

Read More

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม แห่งใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม แห่งใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีวางศิลา…

Read More