วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าฯ ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน 89 ปี บานบุรีคืนสู่เหย้า …

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าฯ ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ป…

Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เปิดงานโครงการสัปดาห์เค้กปีใหม่ 2567 เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลข…

Read More